Flesberg bygdelag er en frivillig forening i Flesberg tettsted som arbeid er med å utvikle tettstedet, skape møteplasser og arrangere ulike tilstelninger. 

Vi har laget aktivitetspark på Haugen. 

Vi driver ungdomsverksted i bygda

Vi pyntet med Blomstergate i sentrum

Pga. Covid 19 har vi begrensede muligheter for tilstelninger.