2021 et annerledes år.

2021 fortsetter på fjorårets pandemi. Det merker vi med mindre handlingsrom til arrangementer og sammenkomster.

I mars starter vi opp ungdomsverksted i gamle skolebygget på Flesberg. Dette blir et gratis lavterskeltilbud med mekking og grafitti og er et fellesprosjekt mellom Bygdelaget og biblioteket i kommunen. Mer informasjon i fanen "ungdomsverksted". Eller www.facebook.com/Flesbergungdomsverksted

I fjor fikk vi gjennomført en stordugnad på Haugen der en ny lekeplass ble laget på dugnad. Dette skal ferdigstilles på forsommeren med offisiell åpning.  All oppgradering på Haugen er sponset av mange lokale aktører,  sammen med Flesberg kommune og hovedsponsor Sparebankstiftelsen DnB.

Ta vare på hverandre. Gå tur i nærmiljø. Hold motet oppe.