Ideen om eget bygdelag ble til da 2 ildsjeler var bekymret for bygdas utvikling etter at Flesberg skole blir flyttet til Lampeland i 2019. Det ble avholdt åpent møte med over 70 sambygdinger tilstede. Flesberg bygdelag ble stiftet 8. mai 2017.

Bygdelagets formål:

- Laget skal arbeide for å medvirke til en positiv og målrettet utvikling av bygda.

- Laget skal ta opp saker av allmenn interesse og saker som angår bygdas vel, herunder å tilrettelegge for nærmiljøtiltak som gir en meningsfull kultur og naturopplevelse.

- Laget skal opptre saklig, ansvarlig og være bevisst på å føre en god dialog f eks. Med myndighetene