Tanker for 2021

På grunn av Covid-19 begrenser det seg veldig hva vi kan gjennomføre av aktiviteter. Vi håper likevel å få til noe aktivitet for dette året.

  • Oppstart av ungdomsverksted
  • Sentrumsdugnad 
  • Blomstergate i sentrum
  • Lågen gjeddefestival (avhenger av tiltak fra regjering)
  • St.  Hansaften på Haugen (avhenger av tiltak fra regjering)
  • Ferdigstille Aktivitetspark på Haugen 
  • Fortsette dialogen med Flesberg kommune opp mot etterbruk av skoleområdet og ny kommunedelplan for Flesberg tettsted.
  • Bidra i planlegging av Natur og kulturløype Flesberg-Lampeland
  • Quizkveld
  • Juleverksted