Satt opp turistinformasjons tavle ved menighetshuset 2018