Arrangert Lågen gjeddefestival sammen med flere andre lag/foreninger. 2018