Bygdelaget har kjøpt inn selvvanningspotter og laget blomstergate i Flesberg sentrum. 2019