Ungdomsverksted er etablert som et gratis lavterskeltilbud for barn og unge som ønsker et sted å utøve dine interesser, lære noe nytt eller bare ha et sted å henge. Verkstedet er et samarbeid mellom Bygdelaget og biblioteket i kommunen. Her kan man mekke på motor, lære grafitti, fikse sykkel og snekre. Ungdommen skal selv få utvikle verkstedet med voksne veiledere til stedet. Mekkeverksted hver torsdag og grafittiverksted annenhver torsdag.

Fra høsten 2021 blir det åpent verksted for 5  til 10 trinn.